Detalii proiect

Număr de referinţă: 2014-1-RO01-KA101-000233
Beneficiar: Şcoala Gimnazială "Elena Cuza" Iaşi
Tip: KA1, School Education
Perioada: 2 ani (2014-2016)
Nr. mobilităţi: 19

Proiectul a fost inițiat din dorința de acoperire a unor nevoi de dezvoltare instituțională și individuală a personalului școlii. Amintim aici: utilizarea eficientă a tehnicii din dotarea școlii, motivarea elevilor pentru învățare, o mai bună integrare a elevilor cu nevoi speciale, eficientizarea comunicării și relaționării cu elevii de etnie rromă, adaptarea copiilor cu părinţi plecați în străinătate sau a celor care au studiat în alte țări și s-au întors, promovarea imaginii școlii în comunitate și în afara ei, o mai bună comunicare cu părinții și o mai mare implicare a acestora în viața școlii, îmbunătățirea sistemului de asigurare a calității, realizarea de noi parteneriate europene și multe altele.

Proiectul are următoarele obiective:
 • dezvoltarea de noi competențe de către personalul școlii în vederea acoperii într-o măsură cât mai mare a nevoilor de dezvoltare instituțională și individuală. Putem exemplifica aici: competențe de comunicare și relaționare, competențe și abilități de utilizare a noilor tehnologii, competențe de lucru în echipă, competențe lingvistice și altele.
 • valorificarea acestor competențe prin activități concrete curriculare și în proiectele de activități extracurriculare;
 • îmbunătăţirea aptitudinilor de comunicare ale elevilor;
 • realizarea unor schimburi de bune practici cu reprezentanţi ai altor sisteme de învăţământ europene;
 • diseminarea rezultatelor proiectului în afara instituției.
Proiectul are la bază 6 fluxuri principale constând în următoarele cursuri de perfecționare:
 • "Effective Use Of ICT Tools (Moodle, Blog, Wiki, Facebook, Twitter) In Education" (Istanbul, Turcia);
 • "Teaching through 21st Century Methodologies" (Praga, Cehia);
 • "Innovative approaches to teaching" (Praga, Cehia);
 • "Digital classroom: using ICT in education" (Barcelona, Spania);
 • "Digital Extra" (Istanbul, Turcia);
 • "Teach, Learn and Quality" (Lisabona, Portugalia).
Toate activitățile sunt de scurtă durată, între 6 și 10 zile și oferă posibilitatea mai multor sesiuni de formare, iar colegii noștri vor putea opta pentru cele mai convenabile date.
În urma participării la proiect, colegii noștri vor avea o nouă viziune asupra procesului instructiv-educativ, iar elevii vor fi motivați să învețe. Se vor utiliza metode moderne, bazate pe creativitate și gândire critică, menite să dezvolte competenţele elevilor necesare la început de secol XXI. Noile abilităţi digitale ale profesorilor vor contribui foarte mult la îmbunătățirea imaginii școlii și, implicit, la creşterea prestigiului unității, deoarece mediul online a dobândit o popularitate tot mai crescută în rândul elevilor, al părinților şi al partenerilor educaționali. Imaginea creată de școală în mediul online va fi una de referință.
Strategiile teoretice şi practice în relația cu elevii ce aparțin unor minorități vor fi utilizate în cadrul colectivelor pentru a diminua conflictele pe motive de background cultural.
Pe termen lung, se va realiza o îmbunătăţire a ofertei școlare în ceea ce priveşte marketingul educațional. Va crește și eficiența comisiei pentru asigurarea calității, care va împrumuta mult din modelul european. Contactul cu colegii din alte ţări va duce la îmbunătățirea competenţelor lingvistice și va facilita realizarea unor parteneriate profitabile pentru şcoală, prin implementarea unor proiecte europene de interes comun.Reprezentant legal:

Director,
Prof. Paraschiva Mîrza-Leşan
Echipa de management:

Coordonator proiect și responsabil financiar,
Prof. Violeta Popa

Responsabil monitorizare şi evaluare,
Prof. Fulvia Horobeţ

Responsabil promovare şi diseminare,
Prof. Luminița Murariu