vineri, 30 octombrie 2015

Curs „Digital Classroom Using ICT in Education” Barcelona 19-28 oct. 2015

În perioada 19.10.2015-28.10.2015, profesorul Georgiana-Livia Antoci de la Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, Iaşi a participat la cursul Erasmus+ „Digital Classroom: Using ICT in Education”, desfăşurat în Barcelona, Spania. 
Cursul a fost organizat de NGO Motivated Learning for Everyone în cadrul Proiectului Ka1 Erasmus+ - Mobility Project for School Education Staff. 
Alături de achiziţionarea competenţelor privind predarea-învăţarea-evaluarea prin utilizarea de softuri, device-uri şi sisteme informatice care garantează dezvoltarea abilităţilor de a lucra cu tehnologiile informatice de către educabilii secolului al XXI-lea, s-au îmbunătăţit competenţele sociale, lingvistice de comunicare în limba engleză şi cele digitale. 
Activităţile derulate au avut ca obiectiv oferirea de oportunităţi de utilizare a Google Apps pentru educaţie. Astfel, alături de testele online care pot verifica în timp real achiziţiile elevilor şi pot trimite un feedback către beneficiarii direcţi şi indirecţi ai actului educaţional, se poate realiza şi un blog online (Google blogs) al disciplinei predate de către fiecare profesor din şcoală sau poate culmina cu întocmirea de site-uri (Google sites) specifice disciplinei pentru accesarea de către elev şi învăţarea în propriul ritm.
Noutatea şi utilitatea parcurgerii conţinuturilor acestui curs constă în descoperirea oportunităţilor de îmbunătăţire a competenţelor digitale, competenţe ce devin esenţiale pentru educaţie, viaţă şi succesul la locul de muncă asemenea cititului, scrisului şi aritmeticii.
În urma experienţei, profesorul participant va propune şi iniţia în cadrul Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza” Iaşi proiecte şi activităţi în care să se utilizeze Google Apps întrucât „Tehnologia este doar un instrument. Însă pentru a motiva elevii să lucreze împreună, profesorul este cel mai important”. (Bill Gates)