marți, 1 septembrie 2015

Curs "Innovative approaches to teaching" Praga, 17-28 aug. 2015

În perioada 17.08.2015-28.08.2015, profesorii Georgiana-Livia Antoci şi Maria Moruzi au participat la cursul Erasmus+ „Innovative Approaches to Teaching”, desfăşurat în Praga, Republica Cehă. 
Acest curs a fost organizat de ITC International în cadrul Proiectului Ka1 Erasmus+ - Mobility Project for School Education Staff. Beneficiarii lui au fost selectaţi în urma implementării de către Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Iaşi a proiectului 4E.
Alături de achiziţionarea competenţelor privind predarea-învăţarea-evaluarea prin metode moderne care dezvoltă creativitatea şi gândirea critică şi managementul claselor multiculturale, s-au îmbunătăţit competenţele lingvistice de comunicare în limba engleză şi cele digitale, prin accesarea unor softuri educaţionale (Kahoot, Powtoon).
Învăţarea scolastică, prin parcurgerea celor 13 module din activităţile propuse, s-a îmbinat cu învăţarea empirică, prin vizitarea unei capitale europene, multiculturale şi multilingvistice.
În urma experienţei, cei doi profesori vor propune şi iniţia în cadrul Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza” Iaşi proiecte şi activităţi în care să se utilizeze metoda ClIL şi aplicaţiile Kahoot şi Powtoon.