marți, 1 septembrie 2015

Curs "Innovative approaches to teaching" Praga, 17-28 aug. 2015

În perioada 17.08.2015-28.08.2015, profesorii Georgiana-Livia Antoci şi Maria Moruzi au participat la cursul Erasmus+ „Innovative Approaches to Teaching”, desfăşurat în Praga, Republica Cehă. 
Acest curs a fost organizat de ITC International în cadrul Proiectului Ka1 Erasmus+ - Mobility Project for School Education Staff. Beneficiarii lui au fost selectaţi în urma implementării de către Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Iaşi a proiectului 4E.
Alături de achiziţionarea competenţelor privind predarea-învăţarea-evaluarea prin metode moderne care dezvoltă creativitatea şi gândirea critică şi managementul claselor multiculturale, s-au îmbunătăţit competenţele lingvistice de comunicare în limba engleză şi cele digitale, prin accesarea unor softuri educaţionale (Kahoot, Powtoon).
Învăţarea scolastică, prin parcurgerea celor 13 module din activităţile propuse, s-a îmbinat cu învăţarea empirică, prin vizitarea unei capitale europene, multiculturale şi multilingvistice.
În urma experienţei, cei doi profesori vor propune şi iniţia în cadrul Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza” Iaşi proiecte şi activităţi în care să se utilizeze metoda ClIL şi aplicaţiile Kahoot şi Powtoon.

Curs „Effective Use Of ICT Tools (Moodle, Blog, Wiki, Facebook, Twitter) In Education”, Istanbul, 24-31 august 2015

Informații referitoare la Stagiul de formare “EFFECTIVE USE OF ICT IN EDUCATION”- Istanbul/Turcia

În perioada 24-30 august 2015, un grup de profesori din cadrul Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Iaşi a participat la un nou curs de formare în cadrul Proiectului Erasmus+/Key Action 1, School Education Staff Mobility (KA 101) cu tema “EFFECTIVE USE OF ICT IN EDUCATION”. 
Stagiul de formare a fost găzduit de Sala de conferințe a Hotelului Erboy din Istanbul, Turcia. Cursul a oferit profesorilor participanți posibilitatea de a descoperi cum poate fi manageriată activitatea de învățare pe platforma MOODLE, cum se pot concepe lecții pentru elevi de diferite vârste, cum se pot introduce activități de învățare și resurse în lecții, folosind MOODLE. 
În ziua de 30 august 2015, între orele 1030-1230, activitatea cursanților a fost evaluată printr-o probă practică de utilizare a platformei MOODLE, participanții dovedind astfel abilitățile și informațiile dobândite pe parcursul stagiului de formare.
În afara profesorilor cursanți români, au mai participat profesori din Grecia, Polonia și Malta. Cursul oferit de Agenția GEROS ONLUS, Via del sole 27 09126 Cagliari (Italy), se remarcă prin calitatea și seriozitatea cu care au fost abordate toate sesiunile de formare, profesionalismul domnului profesor Ersin Ozseven (Turcia), a doamnei director Marta Malgarise (Italia)/coordonatori ai stagiului de formare şi prin comunicarea excelentă (anterioară, pe parcursul întâlnirilor de lucru şi ulterioară desfăşurării propriu-zise a cursului) pe care organizatorii au avut-o cu profesorii cursanți.
Întâlnirile de lucru au constituit și o oportunitate pentru dezvoltarea abilităților de comunicare orală și scrisă în limba engleză, un bun prilej de a promova România și valorile ei culturale, de a cunoaște alte țări și alte sisteme de învățământ, de a lega prietenii și de a iniţia noi proiecte.