joi, 27 noiembrie 2014

Diseminarea în cadrul Lectoratului cu părinţii a cursului "Teaching through 21st Century Methodologies", Praga, 20-31.10.2014

Joi, 27 noiembrie 2014, în cadrul unui lectorat cu părinţii elevilor din Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, Iaşi, a avut loc şi o diseminare a Proiectului European Erasmus+ K1 intitulat „4E – Experienţe Europene pentru o Educaţie Eficientă”, care se derulează în şcoală în perioada 2014-2016, este coordonat de prof. Adrian Chiorescu şi are implicate 11 cadre didactice care vor participa la cursuri de formare profesională cu durata cuprinsă între 5 şi 10 zile, în diverse ţări ale Uniunii Europene.

Obiectivul acestei activităţi, desfăşurată în săptămâna dedicată Festivalului Naţional al Şanselor Tale, a fost, înainte de toate, informarea părinţilor în legătură cu interesul pe care îl manifestă instituţia pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională a corpului profesoral, pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale pe care aceasta le oferă în comunitate.

Au fost prezenţi 35 de părinţi, membri ai Comitetelor Reprezentative ale claselor, dar şi cadre didactice din şcoală. Diseminarea a fost realizată de prof. Violeta Popa, unul dintre cei trei participanţi la primul curs de formare din cadrul proiectului, desfăşurat în perioada 20-31 oct. 2014 la Praga, având ca temă „Predarea din perspectiva metodelor moderne ale sec.XXI”.