vineri, 28 noiembrie 2014

Diseminarea cursului "Teaching through 21st Century Methodologies", Praga, 20-31.10.2014, în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor

Cercul Pedagogic al Învăţătorilor, desfăşurat vineri, 28 noiembrie 2014, la Şcoala Gimnazială Glodenii-Gîndului, a constituit un bun prilej pentru diseminarea atât a noului program ERASMUS+, cât şi a Proiectului „4E-Experienţe Europene pentru o Educaţie Eficientă”, care se derulează la Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, sub coordonarea prof. Adrian Chiorescu..

Cei 75 de participanţi la activitate au urmărit cu interes prezentarea efectuată de prof. Violeta Popa, care a vorbit despre oportunităţile pe care le oferă noul program european, despre paşii ce trebuie urmaţi pentru realizarea unui proiect de mobilităţi, dar şi despre experienţa dobândită prin participarea la Cursul de formare cu tema „Predarea din perspectiva metodelor secolului XXI”, desfăşurat la Praga, în perioada 21 – 30 octombrie 2014.

Mulţi dintre cei prezenţi şi-au manifestat intenţia de a aprofunda subiectul şi de a-şi atrage colegii în elaborarea unor astfel de proiecte, utilizând şi informaţiile oferite de blogul proiectului „4E-Experienţe Europene pentru o Educaţie Eficientă”.

joi, 27 noiembrie 2014

Diseminarea în cadrul Lectoratului cu părinţii a cursului "Teaching through 21st Century Methodologies", Praga, 20-31.10.2014

Joi, 27 noiembrie 2014, în cadrul unui lectorat cu părinţii elevilor din Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, Iaşi, a avut loc şi o diseminare a Proiectului European Erasmus+ K1 intitulat „4E – Experienţe Europene pentru o Educaţie Eficientă”, care se derulează în şcoală în perioada 2014-2016, este coordonat de prof. Adrian Chiorescu şi are implicate 11 cadre didactice care vor participa la cursuri de formare profesională cu durata cuprinsă între 5 şi 10 zile, în diverse ţări ale Uniunii Europene.

Obiectivul acestei activităţi, desfăşurată în săptămâna dedicată Festivalului Naţional al Şanselor Tale, a fost, înainte de toate, informarea părinţilor în legătură cu interesul pe care îl manifestă instituţia pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională a corpului profesoral, pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale pe care aceasta le oferă în comunitate.

Au fost prezenţi 35 de părinţi, membri ai Comitetelor Reprezentative ale claselor, dar şi cadre didactice din şcoală. Diseminarea a fost realizată de prof. Violeta Popa, unul dintre cei trei participanţi la primul curs de formare din cadrul proiectului, desfăşurat în perioada 20-31 oct. 2014 la Praga, având ca temă „Predarea din perspectiva metodelor moderne ale sec.XXI”.


miercuri, 12 noiembrie 2014

Diseminarea în cadrul Consiliului profesoral a cursului "Teaching through 21st Century Methodologies", Praga, 20-31.10.2014

Astăzi, 12.11.2014, în cadrul Consiliului profesoral al şcolii, profesorii Adrian Chiorescu, Fulvia Horobeţ şi Violeta Popa, participanţi la prima mobilitate în cadrul proiecului Erasmus+ 4E (Experienţe Europene pentru Educaţie Eficientă), au desfăşurat activitatea de diseminare a cursului "Teaching through 21st Century Methodologies", desfăşurat la Praga în perioada 20-31.10.2014.


joi, 6 noiembrie 2014

Diseminarea cursului "Teaching through 21st Century Methodologies" în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de religie


Joi, 6 noiembrie 2014, în cadrul întrunirii Cercului pedagogic nr. 3 al profesorilor de religie, prof. Fulvia Horobeţ a realizat diseminarea cursului Teaching trough 21st Century Methodologies, desfăşurat la Praga în perioada 20-31 octombrie 2014.
Au beneficiat de această diseminare 22 de profesori din judeţul Iaşi.


luni, 3 noiembrie 2014

Curs "Teaching through 21st Century Methodologies" - Praga, 20-31.10.2014

În perioada 20 – 31 octombrie 2014, trei profesori de la Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” din Iaşi (prof. Adrian Chiorescu, prof. Gabriela-Fulvia Horobeţ şi prof. Violeta Popa) au participat la Cursul de formare profesională „Teaching throught 21-st Century Methodologies”, furnizat de ITC-International TEFL din Praga, Republica Cehă. 
În programul celor două săptămâni au fost incluse teme legate de necesitatea schimbării paradigmei în educaţia secolului 21, de taxonomia lui Bloom şi metodele gândirii critice şi creative, de modalităţi de integrare a computerului în activitatea de învăţare, de competenţele antreprenoriale ale profesorului, de managementul orelor de învăţare integrată în sistem CLIL (Content Language Integrate Learning), de rolul proiectelor crosscurriculare şi cross culturale în învăţare.
A fost un eficient schimb de bune practici, atât cu formatorii de curs, cât şi cu ceilalţi cursanţi participanţi la acest modul, profesori din Franţa, Turcia şi România. Deosebit de interesantă a fost şi vizita organizată într-o şcoală secundară din Praga, cu asistenţe la lecţii şi discuţii cu membri ai corpului profesoral. Nu în ultimul rând, trebuie menţionată oportunitatea cunoaşterii culturii şi civilizaţiei pragheze, „oraşul de aur”, capitală istorică a Imperiului Austro-Ungar.

miercuri, 6 august 2014

Aprobare proiect 4E (Experienţe Europene pentru Educaţie Eficientă)

A fost aprobat proiectul 4E (Experienţe Europene pentru Educaţie Eficientă) cu care şcoala noastră a candidat pentru finanţare prin programul Erasmus+, secţiunea KA1 - School Education.