joi, 25 august 2016

Invitaţie conferinţă

Avem deosebita plăcere de a vă invita la Conferinţa „Experienţe Europene pentru Educaţie Eficientă”, care va avea loc joi, 8 septembrie 2016, începând cu ora 900, la sediul instituţiei din Stradela Canta nr. 10, Iaşi. 

Evenimentul are drept scop marcarea finalizării proiectului şi diseminarea experienţei dobândite prin participarea la astfel de activităţi de perfecţionare.

joi, 30 iunie 2016

Anunţ important


O imagine detaliată a activităţilor din cadrul Proiectului “4E” găsiţi acum şi pe Facebook, la adresa www.facebook.com/4e.scoalacuzaiasi

luni, 30 mai 2016

Cursul ”TEACH, LEARN AND QUALITY”, 15-20 mai 2016, Lisabona – Portugalia

În perioada 15-20 mai 2016, 5 profesori din școala noastră au participat la stagiul de formare profesională intitulat "Teach, Learn and Quality - internal strategies to improve the educational quality of the school", desfăşurat în Costa da Caparica, Lisabona – Portugalia, de către Eekhoutcentrum, organizație cu sediul în Flandra – Belgia, ce oferă cursuri de formare la nivel național și internațional pentru școli, centre de educație a adulților, management școlar, directori, profesori, educatori. La curs s-au reunite 40 de cadre didactice din ţările Europei: România (9), Turcia (6), Germania (2), Belgia-Flandra (8), Slovenia (2), Portugalia (5), Croația (2), Letonia (3), Polonia (2), Spania (1)

Obiective:
  • Înţelegerea sistemului de calitate în educație, în toate aspectele ce țin de managementul instituției
  • Definirea conceptului de calitate și structurarea planului de acțiune
  • Dobândirea și dezvoltarea de competențe necesare implementării unui sistem de calitate
  • Dezvoltarea de strategii în vederea implementării și susținerii unui sistem de calitate
  • Conceperea unui plan de acțiune propriu

Conținutul cursului:
  1. Introducerea sistemului de calitate EFQM
  2. Sistemul IMAR pentru îmbunătățirea calității
  3. Structura unui plan de acțiune în vederea implementării unui sistem de calitate coerent în instituțiile școlare
  4. Competențe și strategii necesare unui sistem de calitate funcţional
  5. Exemple de bună practică – conceperea unui plan propriu de acțiune

Sesiunile de curs au fost constructive: participanții au conturat idei despre sistemele educative din țările de proveniență și au prezentat aspectele esențiale, elementele ce dau unicitate fiecărui sistem educațional în parte, cu exemple de bună practică în ceea ce privește soluțiile proprii la problemele comune cu care se confruntă sistemele educative europene.Cursul ”TEACH, LEARN AND QUALITY”, 15-20 mai 2016, Lisabona – Portugalia

vineri, 30 octombrie 2015

Curs „Digital Classroom Using ICT in Education” Barcelona 19-28 oct. 2015

În perioada 19.10.2015-28.10.2015, profesorul Georgiana-Livia Antoci de la Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, Iaşi a participat la cursul Erasmus+ „Digital Classroom: Using ICT in Education”, desfăşurat în Barcelona, Spania. 
Cursul a fost organizat de NGO Motivated Learning for Everyone în cadrul Proiectului Ka1 Erasmus+ - Mobility Project for School Education Staff. 
Alături de achiziţionarea competenţelor privind predarea-învăţarea-evaluarea prin utilizarea de softuri, device-uri şi sisteme informatice care garantează dezvoltarea abilităţilor de a lucra cu tehnologiile informatice de către educabilii secolului al XXI-lea, s-au îmbunătăţit competenţele sociale, lingvistice de comunicare în limba engleză şi cele digitale. 
Activităţile derulate au avut ca obiectiv oferirea de oportunităţi de utilizare a Google Apps pentru educaţie. Astfel, alături de testele online care pot verifica în timp real achiziţiile elevilor şi pot trimite un feedback către beneficiarii direcţi şi indirecţi ai actului educaţional, se poate realiza şi un blog online (Google blogs) al disciplinei predate de către fiecare profesor din şcoală sau poate culmina cu întocmirea de site-uri (Google sites) specifice disciplinei pentru accesarea de către elev şi învăţarea în propriul ritm.
Noutatea şi utilitatea parcurgerii conţinuturilor acestui curs constă în descoperirea oportunităţilor de îmbunătăţire a competenţelor digitale, competenţe ce devin esenţiale pentru educaţie, viaţă şi succesul la locul de muncă asemenea cititului, scrisului şi aritmeticii.
În urma experienţei, profesorul participant va propune şi iniţia în cadrul Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza” Iaşi proiecte şi activităţi în care să se utilizeze Google Apps întrucât „Tehnologia este doar un instrument. Însă pentru a motiva elevii să lucreze împreună, profesorul este cel mai important”. (Bill Gates)

marți, 1 septembrie 2015

Curs "Innovative approaches to teaching" Praga, 17-28 aug. 2015

În perioada 17.08.2015-28.08.2015, profesorii Georgiana-Livia Antoci şi Maria Moruzi au participat la cursul Erasmus+ „Innovative Approaches to Teaching”, desfăşurat în Praga, Republica Cehă. 
Acest curs a fost organizat de ITC International în cadrul Proiectului Ka1 Erasmus+ - Mobility Project for School Education Staff. Beneficiarii lui au fost selectaţi în urma implementării de către Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Iaşi a proiectului 4E.
Alături de achiziţionarea competenţelor privind predarea-învăţarea-evaluarea prin metode moderne care dezvoltă creativitatea şi gândirea critică şi managementul claselor multiculturale, s-au îmbunătăţit competenţele lingvistice de comunicare în limba engleză şi cele digitale, prin accesarea unor softuri educaţionale (Kahoot, Powtoon).
Învăţarea scolastică, prin parcurgerea celor 13 module din activităţile propuse, s-a îmbinat cu învăţarea empirică, prin vizitarea unei capitale europene, multiculturale şi multilingvistice.
În urma experienţei, cei doi profesori vor propune şi iniţia în cadrul Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza” Iaşi proiecte şi activităţi în care să se utilizeze metoda ClIL şi aplicaţiile Kahoot şi Powtoon.

Curs „Effective Use Of ICT Tools (Moodle, Blog, Wiki, Facebook, Twitter) In Education”, Istanbul, 24-31 august 2015

Informații referitoare la Stagiul de formare “EFFECTIVE USE OF ICT IN EDUCATION”- Istanbul/Turcia

În perioada 24-30 august 2015, un grup de profesori din cadrul Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Iaşi a participat la un nou curs de formare în cadrul Proiectului Erasmus+/Key Action 1, School Education Staff Mobility (KA 101) cu tema “EFFECTIVE USE OF ICT IN EDUCATION”. 
Stagiul de formare a fost găzduit de Sala de conferințe a Hotelului Erboy din Istanbul, Turcia. Cursul a oferit profesorilor participanți posibilitatea de a descoperi cum poate fi manageriată activitatea de învățare pe platforma MOODLE, cum se pot concepe lecții pentru elevi de diferite vârste, cum se pot introduce activități de învățare și resurse în lecții, folosind MOODLE. 
În ziua de 30 august 2015, între orele 1030-1230, activitatea cursanților a fost evaluată printr-o probă practică de utilizare a platformei MOODLE, participanții dovedind astfel abilitățile și informațiile dobândite pe parcursul stagiului de formare.
În afara profesorilor cursanți români, au mai participat profesori din Grecia, Polonia și Malta. Cursul oferit de Agenția GEROS ONLUS, Via del sole 27 09126 Cagliari (Italy), se remarcă prin calitatea și seriozitatea cu care au fost abordate toate sesiunile de formare, profesionalismul domnului profesor Ersin Ozseven (Turcia), a doamnei director Marta Malgarise (Italia)/coordonatori ai stagiului de formare şi prin comunicarea excelentă (anterioară, pe parcursul întâlnirilor de lucru şi ulterioară desfăşurării propriu-zise a cursului) pe care organizatorii au avut-o cu profesorii cursanți.
Întâlnirile de lucru au constituit și o oportunitate pentru dezvoltarea abilităților de comunicare orală și scrisă în limba engleză, un bun prilej de a promova România și valorile ei culturale, de a cunoaște alte țări și alte sisteme de învățământ, de a lega prietenii și de a iniţia noi proiecte.
vineri, 28 noiembrie 2014

Diseminarea cursului "Teaching through 21st Century Methodologies", Praga, 20-31.10.2014, în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor

Cercul Pedagogic al Învăţătorilor, desfăşurat vineri, 28 noiembrie 2014, la Şcoala Gimnazială Glodenii-Gîndului, a constituit un bun prilej pentru diseminarea atât a noului program ERASMUS+, cât şi a Proiectului „4E-Experienţe Europene pentru o Educaţie Eficientă”, care se derulează la Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, sub coordonarea prof. Adrian Chiorescu..

Cei 75 de participanţi la activitate au urmărit cu interes prezentarea efectuată de prof. Violeta Popa, care a vorbit despre oportunităţile pe care le oferă noul program european, despre paşii ce trebuie urmaţi pentru realizarea unui proiect de mobilităţi, dar şi despre experienţa dobândită prin participarea la Cursul de formare cu tema „Predarea din perspectiva metodelor secolului XXI”, desfăşurat la Praga, în perioada 21 – 30 octombrie 2014.

Mulţi dintre cei prezenţi şi-au manifestat intenţia de a aprofunda subiectul şi de a-şi atrage colegii în elaborarea unor astfel de proiecte, utilizând şi informaţiile oferite de blogul proiectului „4E-Experienţe Europene pentru o Educaţie Eficientă”.

joi, 27 noiembrie 2014

Diseminarea în cadrul Lectoratului cu părinţii a cursului "Teaching through 21st Century Methodologies", Praga, 20-31.10.2014

Joi, 27 noiembrie 2014, în cadrul unui lectorat cu părinţii elevilor din Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”, Iaşi, a avut loc şi o diseminare a Proiectului European Erasmus+ K1 intitulat „4E – Experienţe Europene pentru o Educaţie Eficientă”, care se derulează în şcoală în perioada 2014-2016, este coordonat de prof. Adrian Chiorescu şi are implicate 11 cadre didactice care vor participa la cursuri de formare profesională cu durata cuprinsă între 5 şi 10 zile, în diverse ţări ale Uniunii Europene.

Obiectivul acestei activităţi, desfăşurată în săptămâna dedicată Festivalului Naţional al Şanselor Tale, a fost, înainte de toate, informarea părinţilor în legătură cu interesul pe care îl manifestă instituţia pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională a corpului profesoral, pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale pe care aceasta le oferă în comunitate.

Au fost prezenţi 35 de părinţi, membri ai Comitetelor Reprezentative ale claselor, dar şi cadre didactice din şcoală. Diseminarea a fost realizată de prof. Violeta Popa, unul dintre cei trei participanţi la primul curs de formare din cadrul proiectului, desfăşurat în perioada 20-31 oct. 2014 la Praga, având ca temă „Predarea din perspectiva metodelor moderne ale sec.XXI”.


miercuri, 12 noiembrie 2014

Diseminarea în cadrul Consiliului profesoral a cursului "Teaching through 21st Century Methodologies", Praga, 20-31.10.2014

Astăzi, 12.11.2014, în cadrul Consiliului profesoral al şcolii, profesorii Adrian Chiorescu, Fulvia Horobeţ şi Violeta Popa, participanţi la prima mobilitate în cadrul proiecului Erasmus+ 4E (Experienţe Europene pentru Educaţie Eficientă), au desfăşurat activitatea de diseminare a cursului "Teaching through 21st Century Methodologies", desfăşurat la Praga în perioada 20-31.10.2014.


joi, 6 noiembrie 2014

Diseminarea cursului "Teaching through 21st Century Methodologies" în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de religie


Joi, 6 noiembrie 2014, în cadrul întrunirii Cercului pedagogic nr. 3 al profesorilor de religie, prof. Fulvia Horobeţ a realizat diseminarea cursului Teaching trough 21st Century Methodologies, desfăşurat la Praga în perioada 20-31 octombrie 2014.
Au beneficiat de această diseminare 22 de profesori din judeţul Iaşi.


luni, 3 noiembrie 2014

Curs "Teaching through 21st Century Methodologies" - Praga, 20-31.10.2014

În perioada 20 – 31 octombrie 2014, trei profesori de la Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” din Iaşi (prof. Adrian Chiorescu, prof. Gabriela-Fulvia Horobeţ şi prof. Violeta Popa) au participat la Cursul de formare profesională „Teaching throught 21-st Century Methodologies”, furnizat de ITC-International TEFL din Praga, Republica Cehă. 
În programul celor două săptămâni au fost incluse teme legate de necesitatea schimbării paradigmei în educaţia secolului 21, de taxonomia lui Bloom şi metodele gândirii critice şi creative, de modalităţi de integrare a computerului în activitatea de învăţare, de competenţele antreprenoriale ale profesorului, de managementul orelor de învăţare integrată în sistem CLIL (Content Language Integrate Learning), de rolul proiectelor crosscurriculare şi cross culturale în învăţare.
A fost un eficient schimb de bune practici, atât cu formatorii de curs, cât şi cu ceilalţi cursanţi participanţi la acest modul, profesori din Franţa, Turcia şi România. Deosebit de interesantă a fost şi vizita organizată într-o şcoală secundară din Praga, cu asistenţe la lecţii şi discuţii cu membri ai corpului profesoral. Nu în ultimul rând, trebuie menţionată oportunitatea cunoaşterii culturii şi civilizaţiei pragheze, „oraşul de aur”, capitală istorică a Imperiului Austro-Ungar.

miercuri, 6 august 2014

Aprobare proiect 4E (Experienţe Europene pentru Educaţie Eficientă)

A fost aprobat proiectul 4E (Experienţe Europene pentru Educaţie Eficientă) cu care şcoala noastră a candidat pentru finanţare prin programul Erasmus+, secţiunea KA1 - School Education.